Krimp zonder kramp in Retail

19 september 2017 - WTC Amsterdam

RetailTrends Media en Vastgoedjournaal.nl nodigen u uit om deel te nemen aan Krimp zonder kramp in Retail.

Wat kunt u verwachten?

Hoe maak je sterke winkelgebieden nog sterker? Hoe revitaliseer je zwakke winkelgebieden, hoe maak je ze compacter of transformeer je ze naar andere functies? Anders gezegd, hoe organiseer je de krimp zo dat iedereen er beter van wordt – de winkelsector groeit immers niet meer sinds 2009. In ruim 120 vooral kleinere en middelgrote gemeenten (20-80.000 inwoners) is de leegstand inmiddels structureel. De Retailagenda roept op om 20 procent van de winkelmeters uit de markt te nemen. Kan dat eigenlijk wel? Zo ja, hoe?

Hoe worden alle partijen beter?
Het is een ingewikkelde puzzel om sturing op gebiedsniveau voor elkaar te krijgen met zoveel uiteenlopende stakeholders (retailers, meestal versnipperde vastgoedeigenaren, overheden) en uiteenlopende agenda’s. En het is een ingewikkelde puzzel om het aanbod en type winkels beter op het gebied aan te sluiten. Natuurlijk zijn er al allerlei oplossingen bedacht. Vaak is iedereen van goede wil, onderschrijft de doelstelling, is het overleg gezellig, maar ontbreekt de daadkracht om door te pakken. En soms staan partijen ineens weer tegenover elkaar in plaats van naast elkaar – zie de recente poging tot aanpassing van de huurwetgeving voor winkels.

Kantelpunt in transformatie van winkelgebieden
Toch kan het wél. Krimp is een verschijnsel waar je ook positief mee om kunt gaan. We lijken zelfs op een kantelpunt te zitten. Grote beleggers trekken zich terug uit winkelgebieden van lagere orde, waardoor de prijzen dalen en jonge ondernemers weer kansen krijgen. Daardoor ontstaat innovatie, een soort van gentrification en nieuwe daadkracht. Hoe ga je tegelijkertijd om met de vraag of je in een periode van krimp nog moet uitbreiden in de sterke gebieden? De sprekers op dit congres presenteren inspirerende voorbeelden uit hun praktijk hoe alle partijen beter zijn geworden door de krimp intelligent aan te pakken. Soms door scherpe keuzes te maken, soms door andere partijen wat te gunnen, soms door gedifferentieerde oplossingen die makkelijk na te volgen zijn.

Dit congres wordt georganiseerd door Vastgoedjournaal.nl en RetailTrends Media.

PROGRAMMA

Locatie

WTC Amsterdam
Strawinskylaan 1
1077 XW Amsterdam

Google Maps